ระบบ ร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริต   สพป.เชียงใหม่ เขต 2
  Chiangmai Primary Education Service Area Office 2
 Ita สพป.เชียงใหม่ เขต 2
   แจ้ง! กรุณาอ่านคำชี้แจ้งที่อยู่ด้านล่างก่อน
 Document
กรุณาเลือกประเภทเรื่อง
กรุณาเลือกคำนำหน้าชื่อ
ท่านไม่ได้ระบุ ชื่อ นามสกุล
ท่านไม่ได้ระบุ เบอร์โทรศัพท์มือถือตัวเลข 10 หลัก
ท่านไม่ได้ระบุ e-mail หรือ e-mail ท่านไม่ถูกต้อง
ท่านไม่ได้ระบุ เรื่อง
ท่านไม่ได้ระบุ รายละเอียดของเรื่อง


  คำชี้แจง / สิ่งควรรับทราบก่อนดำเนินการแจ้ง

การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต ควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้ - ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับและยืนยันข้อมูลการร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อรายงานผลกลับไปยังท่านต่อไป - ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด - กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ – นามสกุลจริงถือว่าเป็น "บัตรสนเท่ห์"ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาจไม่รับหรือยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาก็ได้
  Develop by::Wilailuck Thairaya    Chiangmai Primary Education Service Area Office 2 e_mail :: [email protected]